NAAR ONZE KREATIES

NOK ONDERZOEKT KOLLEKTIEF

Een reflectiemoment over de toekomst van het collectief. Op een zondagochtend in ARSENAAL/LAZARUS (Mechelen) nodigen we jonge makers en andere geïnteresseerden uit om mee in gesprek te gaan. Na een ‘geschiedenis van het collectief in 15 minuten (of iets langer)’, verdelen we de grote groep rond vier gastsprekers: Marios Bellas (XR), Frederika del Nero (K.A.K.), Ernst Maréchal (AGORA M / Vaartkapoen) en Milan Vandierendonck (collectief Herman). Ruth Mariën is ook aanwezig en schrijft een mooie tekst die verderbouwt op het onderzoek van die ochtend. ARSENAAL biedt ons een erg warm welkom (en ook broodjes (en ook Capri-Sun)).

Roberto Zucco

“Ze kiezen in hun spel voor spontaniteit en natuurlijkheid. Dat levert een bevrijdende intensiteit op.” – Pzazz

“Als nieuwe spelers in de theaterwereld slaagt de cast/crew er uiteindelijk toch verdomd goed in om frisse energie op de planken te brengen.” – Veto

Roberto Zucco schetst de op- en ondergang van een antiheld. In vijftien taferelen – soms pijnlijk, vaak hilarisch – weet de jonge Zucco, ondanks zijn gruweldaden, altijd sympathie op te wekken bij omstaanders én slachtoffers. Wie struikelt over goed of kwaad, als er eindelijk iets beweegt?

Roberto Zucco is ons eerste collectieve wapenfeit. We zoeken naar een frisse enscenering van modern repertoire en naar humor en schoonheid in een donker verhaal. Collectief NOK koos ervoor om het stuk van Koltès op een tragi-komische manier te interpreteren. Groteske personages zoeken hun weg doorheen een poëtische en geladen tekst, soms vloeiend, soms botsend. We willen deze zoektocht doorheen de tournée verderzetten, met u, het publiek, als belangrijkste graadmeter. We willen blijven experimenteren en filosoferen. Hoe krijgen we dit verhaal aan u verteld?

Deze voorstelling werd gemaakt met steun van Eigen Kweek, een platform voor talentontwikkeling in Vlaams-Brabant.

tekst Bernard-Marie Koltès
vertaling Thérèse Cornips
van en met Anaïs Jansen, Anke Somers, Egon Schoelynck, Ellis Meeusen, Kyra Verreydt, Runa Robbroeckx en Tom Voet
coaching Johan Knuts
licht en geluid Johannes Ringoot
kostuum Jessica Krepinsky
dramaturgie Stefanie Lambrechts

NOK festival 2018

Een weekend in september. Een grote zolder in een oude fabriek in het centrum van Mechelen. De zeven jonge spelers en makers van collectief NOK – wat op dat moment nog niet bestaat – organiseren een festival. Ze serveren er hun eigen bachelorvoorstellingen, drankjes en croque NOK.